Seasonal Holiday Version Pallet Sign 2 (Santa) - $65 - Pinspiration
pallet santa sign

Seasonal Holiday Version Pallet Sign 2 (Santa) – $65

$65.00
Nivel de dificultad: moderado

Custom Family Santa Sign. Paint, distress and customize an 18×24 wood pallet sign.

ES